Kurs na patent Żeglarza Jachtowego

Kurs na patent Żeglarza Jachtowego

1700,00 

Kurs na pierwszy stopień żeglarski dla wszystkich, którzy chcą rozpocząć przygodę z żeglarstwem.

9 dniowy kurs obejmuje przede wszystkim naukę prowadzenia jachtu pod żaglami, manewry na żaglach i silniku oraz niezbędną porcję teorii ze wszystkich działów wiedzy wymaganej na egzaminie.

Opis

Dzień 1: Wprowadzenie i Teoria Podstawowa

Rano:

 1. Rejestracja i Powitanie
  • Rejestracja uczestników.
  • Przedstawienie instruktorów.
  • Omówienie planu szkolenia.
 2. Wstęp Teoretyczny
  • Historia żeglarstwa.
  • Rodzaje jachtów żaglowych.

Popołudnie: 3. Budowa Jachtów

 • Zasady obsługi instalacji jachtowych.
 • Obsługa silnika jachtowego.
 1. Bezpieczeństwo na Wodzie
  • Wyposażenie ratunkowe.
  • Procedury bezpieczeństwa.

Dzień 2: Teoria Żeglowania i Manewrowanie

Rano:

 1. Teoria Żeglowania – Część 1
  • Kursy jachtu względem wiatru.
  • Wiatr rzeczywisty i pozorny.
  • Praca żagli oraz działanie steru.
 2. Podstawy Locji
  • Znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych.
  • Mapy i przewodniki.

Popołudnie: 3. Teoria Żeglowania – Część 2

 • Siły działające na jacht.
 • Stateczność jachtu.
 • Żegluga w trudnych warunkach pogodowych.
 1. Ćwiczenia Praktyczne
  • Stawianie i zrzucanie żagli.
  • Pierwsze manewry na wodzie: zwroty przez sztag i przez rufę.

Dzień 3: Nawigacja i Ratownictwo

Rano:

 1. Nawigacja Śródlądowa
  • Odczytywanie map.

 

 1. Ratownictwo Wodne – Część 1
  • Podstawowe informacje o wodnych służbach ratowniczych.
  • Wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa.

Popołudnie: 3. Ratownictwo Wodne – Część 2

 • Działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku.
 • Ratowanie człowieka za burtą.
 • Udzielanie pierwszej pomocy.
 1. Ćwiczenia Praktyczne
  • Zwrot przez sztag
  • Zwrot przez rufę

Dzień 4: Meteorologia i Pomoce Nawigacyjne

Rano:

 1. Meteorologia dla Żeglarzy
  • Skala prędkości wiatru.
  • Zjawiska meteorologiczne i ich oznaki.
 2. Pomoce Nawigacyjne
  • Komunikaty meteorologiczne.
  • Nawigacyjne pomoce elektroniczne.

Popołudnie: 3. Ochrona Środowiska

 • Ochrona wód przed zanieczyszczaniem.
 • Etykieta jachtowa i obyczaje żeglarskie.
 1. Ćwiczenia Praktyczne
  • Doskonalenie zwrotu przez rufę
  • Korzystanie z przyrządów nawigacyjnych.

Dzień 5: Przepisy

Rano:

 1. Przepisy Żeglarskie
  • Międzynarodowe przepisy.
  • Przepisy portowe.
 2. Prawo Morskie
  • Podstawy prawa morskiego.
  • Odpowiedzialność kapitana.

Popołudnie: 3. Ćwiczenia Praktyczne

 • Manewry pod żaglami: zwroty przez sztag, zwroty przez rufę, stawanie w dryf.
 1. Symulacje Egzaminacyjne
  • Praktyczne scenariusze egzaminacyjne.
  • Ćwiczenia teoretyczne.

Dzień 6: Manewry i Prace Bosmańskie

Rano:

 1. Manewry na Silniku
  • Kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach.
  • Manewry jachtem żaglowym na silniku.
 2. Prace Bosmańskie
  • Umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich.
  • Podstawowe prace przy obsłudze urządzeń i instalacji jachtowych.

Popołudnie: 3. Kierowanie Załogą

 • Umiejętność wydawania komend.
 • Egzekwowanie wykonania komend.
 1. Ćwiczenia Praktyczne
  • Manewry żaglówką: dojście do boi, odejście od boi, dojście i odejście od nabrzeża oraz manewr człowiek za burtą

Dzień 7:  Przygotowanie do Egzaminu

Rano:

 1. Powtórzenie Teorii
  • Przegląd materiału teoretycznego.
  • Sesja pytań i odpowiedzi.
 2. Przygotowanie Praktyczne
  • Omówienie kluczowych manewrów.
  • Symulacje praktyczne.

Popołudnie: 3. Symulacje Egzaminacyjne

 • Pełne symulacje egzaminów teoretycznych i praktycznych.
 • Ocena przygotowania uczestników.
 1. Feedback i Omówienie
  • Indywidualne konsultacje.
  • Praca nad słabymi punktami.

Dzień 8: Poprawa i przypomnienie wszystkich elementów

Rano:

 1. Próbny Egzamin Teoretyczny
  •  Omówienie zagadnień kilku próbnych testów
  • Pytania otwarte i zamknięte.
 2. Egzamin Praktyczny
  • Manewry egzaminacyjne na wodzie –powtórzenie.
  • Nawigacja i planowanie rejsu.

Popołudnie: 3. Omówienie Przygotowania do Egzaminu

 • Poprawienie, omówienie i wyeliminowanie błędów w manewrach egzaminacyjnych
 • Feedback od instruktorów.

 

Dzień 8: Seminarium egzaminacyjne

 

Ten dzień będzie poświęcony w całości na skupienie się na elementach ważnych dla poszczególnych kursantów. Każdy kursant w tym dniu będzie mógł przećwiczyć i skupić się na elementach które sam uzna, że sprawiają mu największą trudność pod okiem doświadczonych instruktorów.

 

 

Dzień 9: Egzamin

 

Oferta

Sekcje

Porty