Historia żeglarstwa lodowego

opracowanie: Kmdr Janusz  Marek  Taber

  

 

ŻEGLARSTWO LODOWE w YACHT KLUBIE POLSKI w latach  1924-2012

 

Nie mamy źródłowych informacji, gdzie, kiedy i kto uprawiał w Polsce, przed I- ą wojną światową, sport bojerowy lub yachting lodowy, albowiem takimi nazwami posługiwano się  w tamtych czasach na świecie.

 Jednakże należy wymienić nazwisko Mikołaja Osińskiego – żeglarza, instruktora, kapitana jachtowego, który już w 1900 roku żeglował po Dnieprze i jak wspominał, uprawiał sport bojerowy.  Po pierwszej wojnie światowej, prowadząc szkolenia żeglarskie, szkolił również żeglarzy uprawiających ten sport na  lodzie. Napisał podręcznik YACHTING LODOWY, który przez wiele lat był jedynym materiałem szkoleniowym zatwierdzonym przez Polski Związek Żeglarski oraz jako podręcznik żeglarstwa lodowego na uczelniach sportowych.

Jako członek YACHT KLUBU POLSKI był  więc jedynym bojerowcem okresu międzywojennego o którym mamy trochę informacji, pomimo ze znało Go wielu.

Wiemy również, że członkowie YACHT KLUBU POLSKI wyjeżdżali do Charzykowy

na szkolenia bojerowe, jak również brali udział w regatach, gdzie Otton Weiland propagował uprawianie tej dyscypliny sportu, projektował i budował ślizgi lodowe, organizował regaty i kursy szkoleniowe.

Wśród ustnych wspomnień wymienia się wspaniałych żeglarzy członków YACHT KLUBU PLSKI: Ludwika Szwykowskiego  i konstruktora olimpijczyka Juliusza Sieradzkiego – REBE, konstruktora znanej wszystkim OMEGI, którzy również uprawiali yachting lodowy. Juliusz Sieradzki startował przez  wiele lat na bojerach, reprezentował polski yachting lodowy na Mistrzostwach Europy w Klasie Monotyp XV. Nie mamy jednakże pewności czy  zawsze startował w barwach YKP, ponieważ był członkiem kilku Klubów sportowych.

Po drugiej wojnie światowej, żeglarstwo lodowe w YACHT KLUBIE POLSKI to początek 1947 roku i pierwsze kursy bojerowe organizowane przez YKP OLSZTYN i YKP GIŻYCKO (Łuczany). Według posiadanych dokumentów,16 stycznia 1947 roku Zarząd YKP GIŻYCKO (Łuczany)rozpoczął prace w celu zorganizowania w sezonie zimowym kursu yachtingu lodowegona bojerach. Tak głosi komunikat nr. 12 podpisany przez Komandora Z.Gł. YKP Bronisława Barylskiego do wszystkich oddziałów YKP w kraju.

W 1948 roku działacze Zarządu YKP OLSZTYN: Kmdr. Jan Janowicz, Jan Kamiński  i Roman Bojarski /wspomnienia Romana Bojarskiego/ zbudowali pierwszy ślizg lodowy własnej konstrukcji o nazwie BOLID. Jednakże konstrukcja okazała się niedoskonała i zbyt ciężka, a przy próbie bicia rekordu szybkości dochodzącej wg pomiaru stoperem do 118 km/godz. ślizg uległ rozbiciu i poważne uszkodzenia uniemożliwiły dalsze próby, których już nie wznowiono.

YACHT KLUB POLSKI OLSZTYN, zorganizował ogólnopolski kurs bojerowy na jeziorze Krzywym, na wyremontowanych poniemieckich ślizgach prawdopodobnie Klasy MONOTYP XV. Szkolenie, w którym uczestniczyło 25 kursantów, prowadził  Mikołaj Osiński. Wśród uczestników kursu a następnie członków nowopowstałej sekcji żeglarstwa lodowego YKP OLSZTYN byli: Władysław Karbownik wieloletni Komandor YACHT KLUBU POLSKI OLSZTYN, Krystyna Eisele, Jerzy Kunchel. Mikołaj Osiński wielki oddany propagator i organizator pierwszych kursów żeglarstwa lodowego w Polsce i YKP, do ostatnich chwil żeglował pod Banderą YACHT KLUBU POLSKI.  Spośród pierwszych żeglarzy lodowych YKP OLSZTYN, należy wymienić Krystynę Eisele, która wraz z innymi rozwijała tę dziedzinę sportu w Polsce, a w następnych latach całe swoje doświadczenie przeniosła na organizację i sędziowanie regat bojerowych i wodnych. Przez wiele lat pełniła funkcję Komandora YACHT KLUBU POLSKI OLSZTYN. Pracowała w Komisji Historii przy Polskim Związku Żeglarskim. Za działalność dla YACHT KLUBU POLSKI została w roku 1995 uhonorowana  najwyższym odznaczeniem YACHT KLUBU POLSKI  KOMANDORIĄ, a w następstwie tego, w roku 1999 otrzymała Godność Wicekomandora Honorowego YACHT KLUBU POLSKI. Odeszła na wieczną wachtę w 2001 roku w Olsztynie.

W roku 1950 po zawieszeniu działalności YACHT KLUBU POLSKI, odebraniu budynków Klubowych i sprzętu, wielu członków YKP  chcąc żeglować wstępowało do innych Klubów, bądź rezygnowało z uprawiania żeglarstwa.

Tak została zawieszona działalność YKP GIŻYCKO, YKP OLSZTYN,

YKP INOWROCŁAW, YKP EŁK, YKP SZCZECIN, YKP WARSZAWA, YKP GDYNIA ,YKP WROCŁAW, YKP BYDGOSZCZ. Również z powodów politycznych i zmiany granic Rzeczypospolitej, nie istniały już Kluby w Wilnie i Lwowie. Jednakże YACHT KLUB POLSKI jako stowarzyszenie, nigdy nie został zlikwidowany, gdyż Komisja Likwidacyjna  pracowała celowo bardzo opieszale, natomiast członkowie żeglując w innych Klubach przetrzymywali dokumentację i Banderę Klubu, aż do momentu ponownego rozpoczęcia działalności.

Następny rozwój żeglarstwa lodowego w YACHT KLUBIE POLSKI to rok 1964, kiedy na wniosek członków założycieli, Zarząd YACHT KLUBU POLSKI WARSZAWA, powołał Sekcję Żeglarstwa Lodowego. Inicjatorami i wnioskodawcami byli doświadczeni żeglarze  ze stopniami sterników lodowych, którzy w minionym, trudnym dla Klubu  okresie nie zaprzestali uprawiania żeglarstwa lodowego. Byli to Kol. Stanisław Turketti – wykładowca  żeglarstwa na Akademii Wychowania Fizycznego Warszawa, Henryk Horbaczewski, Paweł Dzieduszycki i Kazimierz Wójcik.

Początkowo sekcja nie miała własnego sprzętu, więc żeglowano na pożyczonym ślizgu Klasy MONOTYP XV i po raz pierwszy wystartowano w Bojerowych Mistrzostwach Warszawy, na nowopowstałym w 1963 roku Zalewie Zegrzyńskim. Już w następnym roku, wspomniany powyżej wspaniały szkutnik i żeglarz Henryk Horbaczewski pracujący w Klubie, zbudował dwa bardzo dobrej jakości ślizgi Klasy MONOTYP XV. Miał bogate doświadczenie szkutnicze i bojerowe, albowiem już w pierwszych latach powojennych wraz z  Mikołajem

Osińskim szkolił w Giżycku i Olsztynie żeglarzy lodowych. Sekcja rozwija się dynamicznie, wstępują nowi członkowie: Stanisław Tokarski – pracownik Ministerstwa Żeglugi, który w przyszłości wielokrotnie będzie pomagał w trudnych negocjacjach z żeglugą warszawską, która prowadziła zimą rejsy przez Zalew Zegrzyński i w poprzek przecinała lód uniemożliwiając rozgrywanie zawodów. Przez wiele lat prowadził szkolenie żeglarskie i bojerowe, sędziował

regaty pełnił w Zarządzie Klubu funkcję Komandora ds. szkolenia. Wstąpili też Adam Ejman, Marek Izdebski, Andrzej Kujawski, Tymoteusz Duchowski, Bogdan Kwaśniewski ,Henryk Bedyński i wielu innych. Zarząd popierał działalność Sekcji, a nawet przydzielono dotację na zakup dwóch nowych ślizgów Klasy MONOTYP XV. Stanisław Turketti widząc możliwość  dynamicznego rozwoju żeglarstwa lodowego w innych Klubach warszawskich i w Polsce, wystąpił na Sejmiku Polskiego Związku Żeglarskiego z propozycją, powołania Głównej

Komisji Żeglarstwa Lodowego, która objęłaby swoim zakresem działania cały kraj. Sejmik Polskiego Związku Żeglarskiego zaakceptował propozycję i w 1967 roku powstała GKŻL, na czele której jako Przewodniczącego wybrano Stanisława Turkettiego, członka YKP WARSZAWA.W tym samym roku Stanisław Turketti wyjechał na zaproszenie Holendrów na Mistrzostwa Europy startując na ślizgu, który miał w przyszłości stać się najbardziej rozwojową Klasą w Polsce i Europie. Był to jednoosobowy lekki ślizg Klasy DN. Został zaprojektowany w 1936 roku w USA, i szybko zdobył popularność. Inicjatorem sprowadzenia tego ślizgu do Polski był  Holender Wim van Acker,  póżniejszy Członek Honorowy  YACHT KLUBU POLSKI WARSZAWA. Szkutnik Henryk Horbaczewski już w 1967 roku zbudował  dla Sekcji trzy ślizgi tej klasy. Pierwsze Mistrzostwa Polski i to w obsadzie międzynarodowej rozegrano w 1967 roku w Giżycku. Zawodnicy YKP WARSZAWA Stanisław Turketti i Kazimierz Wójcik byli tylko obserwatorami tych Mistrzostw.Holender Wim van Acker okazał się bardzo oddanym przyjacielem dla żeglarzy lodowych z YKP WARSZAWA. Wprowadzał w tajniki żeglowania na nowym ślizgu, ponieważ było ono odmienne od dotychczasowego na Monotypie XV i Weilandzie. Wim pożyczał sprzęt, jak również sponsorował nagrody w postaci żagli, płóz, kombinezonów, osprzętu.

Wim poruszał sprawy bezpieczeństwa, rozwoju Klasy DN, zasady taktyki regatowej. Wkrótce okazało się że polscy bojerowcy byli w czołówce świata, a dzięki włożonej pracy i treningom sięgnęli po Mistrzostwa Europy i Świata.

W 1968 roku działacze sekcji bojerowej YKP WARSZAWA: Stanisław Turketti,

Kazimierz  Wójcik i Stanisław Tokarski  zorganizowali pierwszy kurs bojerowy dla klubów warszawskich, w których uczestniczyło około 30 przyszłych żeglarzy lodowych. Niektórzy mając już doświadczenie bojerowe oraz zachęceni dynamicznym rozwojem tej jednoosobowej klasy w YKP WARSZAWA, wstąpili do Klubu i sekcji bojerowej.

Wśród nich byli Marek Cechrzycki, Andrzej Kalota, Janusz Marek Taber, Tadeusz Wierzbicki, Marek Nowak. Mając kilkuletnie doświadczenie żeglarskie i organizacyjne, przyczynili się wraz z innymi kolegami do coraz dynamiczniejszego rozwoju sekcji bojerowej.Komandor Klubu Tadeusz Schuch również zaangażował się osobiście w rozwój Sekcji Bojerowej i często przyjeżdżał na regaty nawet do odległego Giżycka, wykorzystując wolne chwile do uprawiania jachtingu lodowego. W okresie tak dynamicznego rozwoju sekcji bojerowej nastąpił dramatyczny moment. Odszedł na wieczną wachtę Stanisław Turketti, wielokrotny zwycięzca w regatach, Mistrz Polski, zdobywca rekordu Polski wynoszącego 109,6km/godz. w Klasie Monotyp XV w 1963 roku w Giżycku. Nastąpił trudny okres dla całego żeglarstwa lodowego w Polsce. Przewodniczącym na krótki okres został wybrany Kol. Henryk Ziemkiewicz ze środowiska żeglarzy Warszawy. Wkrótce funkcję tę zaproponowano Kol. Tymoteuszowi Duchowskiemu z YKP WARSZAWA a Stanisław Tokarski i Kazimierz Wójcik weszli w skład Zarządu GKŻL. Od roku 1970 poza wymienionymi powyżej,bardzo aktywnie w działalność sekcji bojerowej włączyli się również Koledzy Zbysław Zdunowski, Czesław Młynarski, Bogdan Kwaśniewski.Zajmowali się głównie szkoleniem praktycznym na lodzie.

W 1972 roku ekipa bojerowa z YKP WARSZAWA w składzie Kazimierz Wójcik,

Andrzej Kalota, Janusz Marek Taber i Tadeusz Wierzbicki wyjechała po raz pierwszy na Międzynarodowe  Mistrzostwa Flotylli Północnej do Wittensee na zaproszenie Kilońskiego YACHT KLUBU w RFN.   Wszyscy zajęli doskonałe miejsca, przy ogólnej liczbie 20  sklasyfikowanych. Kazimierz Wójcik 4 miejsce, Janusz M. Taber 6 miejsce, Andrzej  Kalota 10 miejsce, Tadeusz Wierzbicki 11 miejsce. Po zawodach nasi bojerowcy byli podejmowani gościnnie przez Panią Burmistrz miasta Kilonii oraz mieli przyjemność zwiedzenia terenów przyszłej żeglarskiej Olimpiady w Kilonii, jak również wielkie stoczniei porty w Hamburgu.

 W 1974 roku zawodnik YKP WARSZAWA Janusz  M. Taber został powołany w skład polskiej ekipy na II  Mistrzostwa Świata w Klasie DN. Był to pierwszy start na tak poważnej imprezie. Był reprezentantem nie tylko Klubu  ale i Warszawy. Mistrzostwa były rozgrywane po raz pierwszy na kontynencie europejskim i to w Polsce na Zalewie Zegrzyńskim.

W tym samym roku Kol. Janusz M. Taber zwyciężył w regatach o Puchar

YACHT KLUBUPOLSKI WARSZAWA ufundowany przez Holendra Wima wan Ackera

Członka Honorowego Klubu.Również w tym roku trzej zawodnicy naszego Klubu powołani zostali jako reprezentanci na mistrzostwa Europy rozgrywane w Niemczech, w dniach 02-12-stycznia.Byli to: Kazimierz Wójcik, Janusz M. Taber i Andrzej Kalota .

YKP WARSZAWA osiągając coraz lepsze wyniki sportowe w bojerach, w 1978 roku zajął doskonałe 3 miejsce w rankingu punktacji drużynowej. Na zawody rozgrywane w całym kraju wyjeżdżała ekipa licząca nawet 15 osób. W sekcji były również kobiety. Z najlepszych należy wymienić: Joannę Żychowicz, Annę Tokarską, Elżbietę Szacht, Marię Duchowską Oleksy.

W roku 1976 Kazimierz Wójcik z YKP WARSZAWA na Mistrzostwach Świata w Szwecji, w bardzo trudnych warunkach wywalczył 7 lokatę. Polak Romuald Knasiecki zdobył wtedy Mistrzostwo Świata. W tych mistrzostwach, YKP WARSZAWA reprezentowali również działacze GKŻL, Tymoteusz Duchowski i Igor Rubinkowski, którzy zajęli dalsze miejsca. 

W 1978 roku na Mistrzostwach Świata i Europy rozgrywanych w Krynicy Morskiej na Zalewie Wiślanym startował powołany do polskiej ekipy przez GKŻL Andrzej Kalota z YKP WARSZAWA, również jako jedyny reprezentant ze środowiska warszawskiego, zajmując w Mistrzostwach Świata 43 miejsce, a w Mistrzostwach Europy 34 miejsce. Kol. Kazimierz Wójcie i Janusz M. Taber pracowali w Komisji Technicznej Mistrzostw.

W 1984 roku w rozgrywanych w Krynicy Morskiej Mistrzostwach Świata w Klasie DN startowali: Roman Świderski zajął 21 miejsce, Andrzej Kalota 27miejsce i Krzysztof Galica 31m. Jako członkowie naszego Klubu mogliśmy być dumni z takich wyników.

W 1986 roku Klub znów mógł pochwalić się sukcesem. Najmłodszy zawodnik w sekcji bojerowej w rankingu indywidualnym za cały sezon w kategorii junior uzyskał  I miejsce i został powołany do Kadry Narodowej w Klasie DN. Był to Jerzy  Taber-DN P-74 który miał już na swoim koncie czterokrotne Mistrzostwo Warszawy młodzików i czterokrotne Mistrzostwo Warszawy juniorów. W 1988 roku Jerzy  Taber ponownie został powołany do Kadry Narodowej w Klasie DN

tym razem w kategorii senior. Wraz z czołowym zawodnikiem Klubu Romanem Świderskim uzyskali Mistrzowskie Klasy Sportowe. W tymże 1988 roku Roman Świderski na Mistrzostwach Świata w Leningradzie zajął doskonałe 15 miejsce. W 1989 roku Roman Świderski z YKP WARSZAWA tym razem w USA na Mistrzostwach Świata zajął 21 miejsce.

W 1991 roku na wyjątkowo licznie obsadzonych Mistrzostwach Świata, wśród zawodników z Europy i USA, wystartował Jerzy Taber. Zawody były przeprowadzone w USA. Zajął doskonałe 3 miejsce w finale C do którego awansował eliminując się z grupy D, ponieważ był to jego pierwszy start w Mistrzostwach Świata. Wszystkie imprezy wyjazdowe Roman Świderki i Jerzy Taber pokryli z własnych funduszy, reprezentując Banderę YACHT KLUBU POLSKI. Sekcja bojerowa YKP WARSZAWA była reprezentowana również we wszystkich punktowanych regatach w kraju.

Rok 1994 to ponownie Mistrzostwa Świata w Polsce i ponownie na Zalewie Zegrzyńskim. YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA przyłączył się do pomocy przy organizacji, ponieważ zawody zostały przeniesione z uwagi na duże opady śniegu z Giżycka do Warszawy. Klub udostępnił teren przystani, bazę regatową w Nieporęcie, jak również pomieszczenia na hulku ZIEMOWIT dla zawodników zagranicznych na przechowywanie sprzętu. YKP WARSZAWA reprezentowało tym razem 5 zawodników. Roman Świderski zajął 36 miejsce w finale B, Jerzy Taber  6 miejsce w finale C, Krzysztof Galica 12 miejsce w finale C, Janusz M. Taber 15 miejsce w finale C,a Mirosław Kisły 22 miejsce w finale C.

Były to wyniki bardzo  dobre biorąc pod uwagę środki finansowe na treningi i sprzęt tylko z prywatnych funduszy zawodników.

W 1996 roku 2 grudnia odszedł tragicznie na wieczną wachtę najlepszy i najaktywniejszy w zawodnik sekcji bojerowej w tamtym okresie, Roman Świderski. Pełnił przez ostatnie 10 lat funkcję Kapitana Sekcji Bojerowej. W swojej karierze wywalczył  8 razy Mistrzostwo Warszawy,był członkiem Kadry Narodowej w Klasie DN, uzyskał Mistrzowską Klasę Sportową, reprezentował Klub wielokrotnie  w Mistrzostwach Świata i Europy. Z sukcesami startował również w regatach jachtów kabinowych na swoim MAKU o nazwie CHART. Był też doskonałym narciarzem. Absolwent AWF Warszawa.

Na krótki okres czasu funkcję Kapitana sekcji przejął Kolega Mirosław Kisły. Jednakże jego praca jako zawodowego pilota lotnictwa cywilnego i działalność w Aeroklubie Polski powodują, że zrzeka się tej funkcji  i ponownie Kolega Kazimierz Wójcik został wybrany Kapitanem sekcji bojerowej.

Poza działalnością sportową członkowie sekcji bojerowej czynnie i aktywnie udzielają się zarówno we władzach Klubu jak i PZŻ. Kol. Stanisław Tokarski, Kazimierz Wójcik, Tymoteusz Duchowski w GKŻL. Natomiast w YKP : Kol. Kazimierz Wójcik jako kapitan sekcji , Janusz M. Taber i Jadwiga Taber współuczestniczą aktywnie w organizacji życia Klubowego, uroczystościach otwarcia i zakończenia sezonu żeglarskiego,innych pracach społecznych.

Kol. Janusz M. Taber od 1972 roku do 2005 roku pełnił funkcję sekretarza sekcji bojerowej, przez 12 lat pracował w Komisji Rewizyjnej najpierw jako członek Komisji, a następnie jej Przewodniczący, pracował w Komisji Technicznej przy YKP WARSZAWA. Współorganizował od 1974 r. t.j. 50-cio lecia YKP, wszystkie uroczystości podniesienia i opuszczenia Bandery YACHT KLUBU POLSKI. W latach 1995 -2005 pełnił funkcję Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego YACHT KLUBU POLSKI. W latach 2000-2006 pracował w Komisji Rewizyjnej Floty Polskiej DN. W 2006 roku z poparcia Komandora Zarządu Głównego YKP Jerzego Łyżwińskiego rozpoczął prace nad utworzeniem Konwentu Wicekomandorów Honorowych i opracowaniem Regulaminu działalności Konwentu. Przez Zarząd Główny został wybrany Przewodniczącym Konwentu. W 2010 roku XXXVIII Nadzwyczajny Zjazd Delegatów YKP powierzył mu zaszczytną funkcję Komandora Zarządu Głównego YKP.  Jest również Wicekomandorem Honorowym YKP. Koledzy Tadeusz Wierzbicki, Krzysztof Galica, Bogdan Kwaśniewski, Marek Nowak, Andrzej Kalota, Tadeusz Żero, Maria Oleksy,Jerzy Taber,to bardzo oddani członkowie sekcji, którzy współuczestniczą w życiu sekcji i Klubu, wykonują wiele prac technicznych, są aktywni w codziennych pracach społecznych na rzecz Klubu. Tadeusz Żero działa od wielu lat w Komisji Rewizyjnej Klubu, początkowo jako członek a od kilku lat jako jej Przewodniczący. Należy zaznaczyć,że od początku powstania sekcji bojerowej, jej najaktywniejsi członkowie decydują o profilu działalności w Klubie, wyborze jego Władz i strukturze. Są kontynuatorami tradycji, zasad etyki i etykiety zgodnie z 80 cio letnią działalnością Klubu. Kol. Jerzy Taber od wielu lat zajmujący wysokie lokaty w rankingach światowych i ogólnopolskich jako

najlepszy nasz zawodnik i członek Klubu, wprowadził do sekcji swoje dzieci Karolinę i Konrada Taber, które aktywnie biorą udział w organizowanych Klubowych uroczystościach oraz pracach społecznych na terenie portu jachtowego w Jadwisinie.

W pracach sekcji od początku jej działalności uczestniczą również Żony naszych Kolegów, które kontynuują tradycję Klubową. Na uroczystości Klubowe przychodzą w stroju podkreślającym przynależność do YKP. Aktywnie pomagają i wspierają zarówno swoich Mężów jak i współuczestniczą społecznie w pracach na rzecz Sekcji i Klubu. Należy wymienić: szczególnie zaangażowaną Jadwigę Taber oraz Wiesławę Wierzbicką, Beatę Trojanowską, Martę Żero. Ciągłą troską aktywu sekcji jest zbyt mały brak młodzieży. W okresie największego rozkwitu w sekcji było 38 osób. Nie wszyscy startowali w regatach. Po prostu pasjonowali się żeglarstwem lodowym, przychodzili z Rodzinami, spotykali na uroczystościach świątecznych.

Należy zaznaczyć, że zawsze była i jest to najaktywniejsza grupa, która tworzy atmosferę Klubową. Jednakże sport bojerowy jest dyscypliną techniczną. Nie każdy ma możliwości, zdolności i wytrwałość by temu podołać. Bezustanne zmiany sprzętu, postęp techniczny, a nawet częste awarie, wielu wykrusza. W sekcji jest już trzecie pokolenie żeglarzy, zarówno lodowych jak i wodnych. Nie sposób wymienić wszystkich i każde wydarzenie, ale warto zaznaczyć, że w 2004 przybyło kilka nowych osób. Wstąpili do sekcji, a więc i do Klubu wymienieni powyżej  Karolina Taber i Konrad Taber, Maciej Skronik, Zuzanna Wojda i Karol Wojda, Aleksander Matysiak, Kacper Bojanowski, Sebastian Tomczyk, Paweł Kraszewski, Jagoda i Jakub Reszke.

Kolega Bogdan Kwaśniewski, który od wielu lat pracuje jako instruktor w Klubie, prowadzi zajęcia z grupą młodzików, którzy w przyszłości rozpoczną starty w regatach. 

Od początku powstania Sekcji Bojerowej w1964 roku do sezonu 2011 nasi zawodnicy byli 26 razy Mistrzami Warszawy w kategorii senior oraz kilkakrotnie w kategorii junior i młodzik. Największą ilość zwycięstw na swoim koncie, zebrał nasz najlepszy od wielu lat zawodnik Jerzy Taber startujący na ślizgu z numerem P 74. Był 11 razy Mistrzem Warszawy i kilka razy Wicemistrzem. Roman Świderki był zwycięzcą 9 krotnie, dwukrotnie Andrzej Kalota i Kazimierz Wójcik oraz po jednym razie Krzysztof Galica i Igor Rubinkowski.

Jednakże największym sukcesem było zdobycie przez Aleksandra Matysiaka Mistrzostwa Świata w KLASIE ICE OPTIMIST  w 2006 roku. Sukces ten  nie spowodował jednakże większego zainteresowania w Klubie oraz napływu młodych ludzi  do tej sekcji.

 W 1999 roku Sekcja Bojerowa YKP WARSZAWA, podkreślając swoją aktywność

sportową zorganizowała skromny jubileusz 35-lecia działalności. Przeprowadzono Jubileuszowe regaty pod patronatem KOMANDORA Tadeusza

Chybowskiego o Puchar YACHT KLUBU POLSKI WARSZAWA. Zwycięzcą był Kol. Jerzy Taber, który w tymże jubileuszowym roku zwyciężył w Pucharze Warszawy Centralnych regatach  FLOTY POLSKIEJ DN, przeprowadzonychna Zalewie Zegrzyńskim.

W roku 2002 IDNIYRA -Międzynarodowy Związek KLASY DN, wyznaczył jako organizatora Mistrzostw Świata 2002r. Polskę. Jednakże  warunki atmosferyczne przyczyniły się do konieczności przeniesienia regat na inny akwen. Była to decyzja trudna, jednakże konieczna. Poszukiwanie dobrego lodu, spowodowało przeniesienie regat do Estonii.  Kraj ten znany jest

z wieloletniej tradycji uprawiania sportu bojerowego, zarówno w KLASIE MONOTYP XVjak i DN. W rywalizacji z najlepszymi na świecie, zawodnicy Estońscy wielokrotnie zajmowali pierwsze miejsca. Najbardziej utytułowany to Eendel Worema, którego syn i wnuk obecnie też zajmują czołowe lokaty. Mistrzostwa Świata rozegrano na zamarzniętej zatoce morskiej w miejscowości Hapssalu w dniach 18 -22 luty. Zgłosiło się 250 zawodników, ale ostatecznie startowało tylko 190, z 16 państw. Z naszego Klubu, z powodu obowiązków służbowych nie wystartował wcześniej zgłoszony Jerzy Taber, natomiast Janusz Taber ostatecznie zajął 13 miejsce w grupie D, zajmując w poszczególnych wyścigach 5 razy miejsca  w pierwszej 10. Mirosław Kisły zajął 14 w grupie D. Regaty przeprowadzono w bardzo trudnych warunkach, zmiennej pogodzie, bardzo silnych wiatrach, których natężenie przyczyniło się do wcześniejszego zakończenia regat .

Rok 2003 .Startowaliśmy w Mistrzostwach Europy i Pucharze Europy, które powinna organizować Estonia, w dniach 01-9-08 marca. Zgłosiło się 190 zawodników. Regaty przeprowadzono ostatecznie w Szwecji w miejscowości Bjorkvik. Startowało 146 zawodników. Jerzy Taber wywalczył niezłe miejsce zajmując 44 lokatę w grupie A, Mirosław Kisły18 w grupie C, Janusz Taber 23 w grupie C.

Rok 2004. Mistrzostwa Świata i Europy rozegrano na Jeziorze Balaton Wegry w terminie 18 – 25 stycznia. Jak na ten rejon Europy, to wyjątkowo sprzyjające warunki lodowe. Przed seniorami startowali juniorzy w KLASIE DN i ICE OPTIMIST w Mistrzostwach Europy.Do regat zgłosiło się 176 zawodników. Eliminacyjna lista rankingowa :Jerzy Taber 44, Janusz  Taber 63, Mirosław Kisły. Jerzy Taber który eliminował się z ostatniej Grupy D ,wspaniale przechodził w poszczególnych wyścigach i ostatecznie zajął 19 miejsce w Grupie A plasując się na najbliższe dwa lata do  Złotej Grupy. Janusz Taber zajął 47 miejsce w grupie B, Mirosław Kisły 50 miejsce w B.

W dniach 05-06 marca 2004 r. rozegrano regaty o Mistrzostwo Warszawy w Klasie DN. Zwyciężył  Jerzy Taber, 2 miejsce zajął Krzysztof Galica, 4 miejsce Janusz Taber, 5 miejsce Maria Oleksy, 6 miejsce Tadeusz  Wierzbicki.  Wszyscy YKP WARSZAWA. Drużynowo 1 miejsce  zajął YKP WARSZAWA.

Puchar Warszawy 2004 4 miejsce Jerzy  Taber, 7 miejsce Krzysztof Galica, 9 miejsce Sebastian Tomczyk ,10 miejsce Janusz M. Taber , 11miejsce Maria Oleksy,12 miejsce Mirosław Kisły, 13 miejsce Ryszard ,15 miejsce Andrzej Kalota. W rankingu ogólnopolskim na sezon 2004 sklasyfikowano 67 zawodników. Jerzy Taber 8 miejsce, Janusz M. Taber 21 miejsce, Mirosław  Kisły 30 miejsce, Krzysztof Galica 46 miejsce, Sebastian Tomczyk 48 miejsce, Maria Oleksy 49miejsce, Ryszard Bednarz 51 miejsce, Andrzej Kalota 53 m.

Rok 2005. IDNIYRA Międzynarodowy  Związek  KLASY DN, wyznaczył jako organizatora Mistrzostw Europy 2005 r. Holandię. Przed regatami w KLASIE DN, rozegrano Mistrzostwa Europy w KLASIE MONOTYP XV. Regaty przeprowadzono ponownie jak w 2002 roku na  zatoce morskiej w miejscowości Hapsallu w dniach 12-19 luty. Zgłosiło się 192 zawodników. Z naszego Klubu zgłosili się Jerzy Taber zajmujący 19 miejsce w rankingu światowym, Janusz Taber

i Mirosław Kisły. Ostatecznie Jerzy Taber zajał 19 miejsce w brupie A, Janusz Taber13 w grupie D, Mirosław Kisły 14 w grupie D. W dniach 3-6 marca w Biskupcu w Mistrzostwach Świata  w KLASIE ICE OPTIMIST, Aleksander Matysiak zajął  doskonałe 5 miejsce, Robert Olechowski 29, Maciej Skronik 34miejsce.

W Dorotowie w dniach 26-27 luty rozegrano Mistrzostwa Polski w KLASIE ICE OPTIMIST. Zwycieżył Aleksander Matysiak YKP WARSZAW, a Robert Olechowski był 19. Startowało 26 zawodników.

Ranking Polski na sezon 2006 r.w KLASIE DN seniorzy. Sklasyfikowano 80 zawodników. Jerzy Taber 25 miejsce, Janusz Taber 35, Mirosław Kisły 50, Sebastian Tomczyk 75 miejsce.

W roku 2005 przy okazji jubileuszu 80 lecia YACHT KLUBU POLSKI i Ogólnopolskich uroczystości organizowanych przez YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA w Jadwisinie, Kol. Janusz M. Taber z Sekcji Bojerowej wykonał wystawę plenerową, składajaca się z dwóch niezależnych części. Pierwsza dotyczyła powstania w Jadwisinie Ośrodka Żeglarskiego   im. KOMANDORA Tadeusza Schucha, wieloletniego Komandora YACHT KLUBU POLSKI WARSZAWA oraz inicjatora wybudowania tego Ośrodka i portu. Poszczególne plansze przedstawiały  zasłużonych i zaangażowanych w jego budowę członków Klubu jak i wspierające budowę instytucje. Druga część, dotyczyła prezentacji nowoczesnego sprzętu bojerowego  kolegów Jerzego i Janusza M. Taber, na którym startują w regatach. Prezentowany był również  młodziezowy minibojer ICE OPTIMIST wykonany przez Kol. Janusza M. Taber.

Część planszowa wystawy dotycząca bojerów, przedstawiała okres od powstania Sekcji Bojerowej, w 1964 roku, poprzez sukcesy sportowe,i najważniejsze wyniki naszych zawodników oraz ciekawe fotografie z życia Sekcji jak i zawodów. Celem wystawy było przybliżenie tej dyscypliny sportu szerszej grupie członków w Klubie jak i osób przebywających w tych dniach na terenie Ośrodka żeglarskiego w Jadwisinie. Wystawa wzbudziła duże zainteresowanie, było wiele pytań dotyczących bezpieczeństwa ,osiąganych szybkości, odporności zawodnika na niskie temperatury podczas zawodów, koszty sprzętu i udziału w treningach oraz zawodach.

2006 r. Mistrzostwa Świata i Europy planowano rozegrać w Finlandii w dniach 04-11 marca. Z uwagi na brak warunków lodowych do rozegrania tak poważnej imprezy w Finlandii, rozważano możliwość zmiany akwenu. Ostatecznie Mistrzostwa przeniesiono do Niemiec nad jezioro Mooritz, gdzie rozegrano zawody tylko pierwszego dnia, gdyż w godzinach wieczornych duże opady śniegu uniemożliwiły jakiekolwiek starty. Po wielogodzinnych poszukiwaniach akwenu, ostatecznie zawody przeniesiono do Szwecji. Udało się zakończyć tylko Mistrzostwa Świata, natomiast z uwagi na ocieplenie i słaby lód nie dokończono Mistrzostw Europy i ostatecznie regaty uznano za nie rozegrane.

Jerzy Taber w Rankingu Światowym po sezonie zajmował 22 miejsce, Janusz Taber 48.

 

Rok 2007. Bardzo udany sezon. Sukcesem dla naszego Klubu było zajęcie przez Jerzego Taber I miejsca i zdobycie Pucharu Floty Polskiej  DN.. Regaty przeprowadzono w dniach 18-20 luty na jeziorze Śniardwy z bazą w Okartowie. W pozostałych regatach Jerzy Taber również zajmował doskonałe miejsca. Coraz lepsze wyniki to doskonalenie wiedzy, praca przy sprzęcie i inwestycja

w nowinki techniczne jak płozy ,węglowy maszt, żagle. Mistrzostwa Polski seniorów jezioro Śniardwy baza WOPR Okartowo. Jerzy Taber zajął  6 miejsce.

Janusz M. Taber 39, Kazimierz Wójcik 41, Mirosław Kisły 42. Mistrzostwa Europy 2007. startowało 137 zawodników. Jerzy Taber zajął 22 miejsce grupa A

w ostatnim wyścigu zajął doskonałe 2 miejsce. Janusz M. Taber 50 w grupie B.

Sezon bojerowy 2008 w Polsce i na świecie niezmiennie obfitował w nieprzewidziane i zaskakujące wydarzenia. Ci niepokorni i zafascynowani bojerami ludzie już od października 2007 roku emocjonowali się nadchodzącym sezonem. Mistrzostwa Świata i Europy przyznano Polsce. W kraju który poza Ameryką, ma największą ilości zawodników i o największej ilości zwycięzców. Pierwsze miejsce pod względem zwycięstw Karol Jabłoński 7 krotny Mistrz Świata nie liczą Mistrzostw Europy i Tytułów wicemistrzowskich. Następnie Piotr Burczyński, Bogdan Kramer, Michał Burczyński, Romuald Knasiecki, Władysław Stefanowicz a obecnie również Łukasz i Tomasz Zakrzewscy. W  kategorii ICE Optimist dwukrotny Mistrz Świata Aleksander Matysiak z YACHT KLUBU POLSKI WARSZAWA , Antonina Marciniak/TOSIA/ YKP OLSZTYN i kilku innych liczących się zawodników. Te zwycięstwa to niedoceniona w Polsce największa ilość medali w sportach zimowych w całym powojennym okresie. A zwyciężyć jest niezmiernie trudno. Każdorazowo startuje z całego świata średnio 200 zawodników z 19 krajów. Natomiast pierwsze miejsce jest tylko jedno.

Na tegoroczne Mistrzostwa Świata, z naszego Klubu zgłosili się Janusz M. Taber P 44 i Jerzy Taber P 74 oraz Mirosław Kisły P 208 i Kazimierz Wójcie P 41. Należy zaznaczyć, że za poprzedni sezon Jerzy Taber w rankingu światowym zajmował 22 miejsce, a Janusz Taber 48 na 240 sklasyfikowanych. W rankingu Floty Polskiej DN, Jerzy Taber zajmował  5 miejsce, Janusz M. Taber 11 miejsce a Mirosław Kisły. Długotrwałe przygotowania i pomimo po mimo niesprzyjających warunków pogodowych, nareszcie w Warszawie można bezpiecznie rozegrać pierwsze regaty W uzgodnieniu z Zarządem Floty Polskiej DN, Kol. Janusz M. Taber przy intensywnej pomocy Piotra Marcyaniuka pełniącego funkcję Sędzia Główny, Andrzeja Małkowskiego i Trenera Jana Tomczyka  w dniach  05-06 stycznia 2008 r.na wspaniałym czarnym lodzie przeprowadzili Centralne Regaty o Puchar Warszawy 2008 r.Zgłosiła się rekordowa ilość 48 zawodników w tym 4 mistrzów Świata i Europy: Karol Jabłoński, Andreas Bock-RFN, Michał Burczyński, Piotr Burczyński który obecnie jest trenerem Michała oraz Władysław Stefanowicz, a pozostali z pierwszej 20 w rankingu.

Pomimo plusowych temperatur w całej Europie, na terenie Polski rozegrano wszystkie ważne imprezy na jeziorach Śniardwy i Zalewie Siemianowskim.W dniach 12-13 stycznia regaty o Puchar Floty Polskiej w Okartowie na  jeziorze Śniardwy. Startowało 38 zawodników. Obrońca ubiegłorocznego tytułu Jerzy Taber P-74/zajął 7 miejsce, Krzysztof Galica P-295 /23, Janusz M. Taber P-44/32, Mirosław Kisły P-208/34.W kategorii ICE OPTIMIST Karol Wojda P-4 9zajął 5 miejsce,a Maciej Skronik P- 48 10 miejsce.

W dniach 19-20 stycznia w Pucharze Mikołajek startowało 28 zawodników i nasi

zawodnicy zajęli następujące miejsca. Jerzy Taber P-74/ 9 miejsce, Janusz M. Taber P-44/ 20, Mirosław Kisły P-208/ 26, Kazimierz Wójcik P41/27.                    

W Międzynarodowych Mistrzostwach Polski 2008, które rozegrano w dniach 02-02 luty startowało 53 zawodników w tym 12 zawodników zagranicznych - z Holandii, Węgier i Niemiec. Jerzy Taber zajął 13 miejsce, Janusz  M. Taber 39, Kazimierz Wójcik 52, a Mirosław Kisły 53.

Startowaliśmy we wszystkich organizowanych regatach w składzie Jerzy Taber, Janusz Taber, Mirosław Kisły, Kazimierz Wójcik, Krzysztof Galica. Niestety zmienne warunki pogodowe przyczyniły się do poszukiwania akwenu na najważniejsze regaty w tym sezonie w innym miejscu niż Polska. Ostatecznie Mistrzostwa Świata i Europy rozegrano w ustalonym terminie, ale w Czechach, 700 m nad poziomem morza na zalewie w Lipnie. Urokliwe jezioro, jednakże

bardzo wąskie, co ograniczało ustawienie trasy maksymalnie  do 1200 m. pomiędzy znakami. Przy 220 zgłoszonych zawodnikach, Polska Komisja Sędziowska miała wiele pracy i drobnych problemów. Zdarzyło się kilka kolizji w tym jedna dosyć poważna,  przemiłemu Holendrowi Henry Wan den Brikowi, który uległ poważnemu wypadkowi. Nasi zawodnicy szczęśliwie jeździli do końca, i ostatecznie Jerzy Taber zajął w Mistrzostwach Świata w grupie A 16 miejsce, a w Mistrzostwach Europy w grupie B 8 miejsce. Uważamy te wyniki

za rewelacyjne.  Janusz M. Taber w M. Świata grupa C 29, M. Europy grupa C 32m. Kazimierz Wójcik M. Świata w grupie D 24 w  M. Europy w grupie D 31miejsce, Mirosław Kisły M. Świata grupa D 32 miejsce, M. Europy nie był klasyfikowany. Podsumowując Mistrzostwa, na uwagę zasługuje fakt że regaty rozegrano sprawnie, i w ostatnim momencie ponieważ w następnym dniu na jeziorze nie było już lodu. Jako zawodnicy wszyscy bojerowcy na świecie to amatorzy. Startują dla własnej satysfakcji, korzystają tylko z własnych funduszy, zarówno na budowanie sprzętu, zakup żagli i innego niezbędnego wyposażenia i kosztownych przejazdów, hoteli oraz wpisowego, ubezpieczenia, na pokrycie kosztów obsługi technicznej komisji regatowych. Jednakże zawsze jesteśmy dumni, gdy zgłaszając swój udział w regatach wpisujemy przynależność Klubową, pod Bandera YACHT KLUBU POLSKI. Bojery, to technicznie trudny sport, więc po zakończeniu sezonu bardzo szybko planujemy przygotowania już do przyszłego. A czekają nas w przyszłym sezonie ciekawe Mistrzostwa Europy w ST. Petersburgu /Rosja/w terminie 12- 17 stycznia 2009 r. jako główna impreza w Europie oraz Mistrzostwa Świata tym razem na kontynencie amerykańskim.Podsumowując sezon 2008 roku, Jerzy Taber w rankingu światowym poprawił swoją pozycję i znajduje się w Złotej Grupie A na 16 pozycji, a w rankingu ogólnopolskim na miejscu 6.

 

W pozostałych Klubach naszego stowarzyszenia , sport bojerowy uprawiany jest rekreacyjnie.

YKP KALISZ oraz YKP BYDGOSZCZ próbują stworzyć grupy ICE OPTIMIST,

jednakże brak tradycji w uprawianiu tego sportu, nie przynosi chwilowo efektów.

W lepszej sytuacji jest obecnie YKP OLSZTYN, do którego wstąpiła grupa młodzieży z Olsztyńskiego Pałacu Młodzieży. Grupę tą prowadzi trener Waldemar Leśkiewicz, w przeszłości aktywny zawodnik KLASY DN.  Właśnie  Jego praca przyczyniła się do wspaniałego wyniku –Mistrzostwa Świata w KLASIE ICE OPTIMIST jaki osiągnęła Antonina  /TOSIA/ Marciniak. YKP OLSZTYN oraz YKP WARSZAWA stawiają sobie za cel rozwój bojerów jako sportu przyszłości, zarówno dla dzieci i młodzieży oraz jako uzupełnienie yachtingu dla pozostałej grupy żeglarzy w okresie zimy na zamarzniętych jeziorach całego kraju. Z przykrością spoglądam w przyszłość. Jako wieloletni członek Klubu

i startujący zawodnik, dostrzegam coraz to mniejsze zainteresowanie sportem bojerowym wśród młodzieży. Rozwija się nieznacznie surfing lodowy, bo łatwo jest kupić deskę i żagiel, a następnie przewieżć na samochodzie w dowolne miejsce. Ale starty w regatach, współzawodnictwo, już nie przyciąga, brak czasu. Do tego trudna praca przy sprzęcie, trym regatowy. Tak prężny w latach 60 YACHT KLUB POLSKI LUBLIN, który miał Mistrza Polski w KLASIE MONOTYP XV, obecnie nie prowadzi żadnej działalności bojerowej, a w roku 1972 zakupił od naszego Klubu dwa doskonałe MONOTYPY XV.                                               

YKP INOWROCŁAW, mógłby nawiązać współpracę z Klubami w Żninie gdzie rozgrywane są corocznie ogólnopolskie regaty. Mam nadzieję że jest to okres przejściowy, i sport bojerowy znów zawita do wielu Klubów naszego stowarzyszenia.

……………………………………………………………………………………………….

Tekst zawiera opis  wydarzeń do 2008 roku, na podstawie własnych relacji oraz zgromadzonych dokumentacji. Pozostały okres lata 2009.2012 w opracowaniu.

 

autor tekstu: Kmdr Janusz Marek Taber   DNP 44