TURKETTI STANISŁAW

STANISŁAW   urodzony w 1927r. zmarł w 1969 r. w Warszawie . Działacz żeglarski, trener, Wieloletni Przewodniczący Kapitanatu Sportowego przy PZZ. Inicjator i założyciel Głównej Komisji Żeglarstwa Lodowego przy PZZ. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznegow Warszawie, instruktor żeglarstwa i żeglarstwa lodowego. Pierwszy rekordzista szybkości na ślizgu KLASY MONOTYP XV w 1963 r. 109,7 km/godz. Mistrz Polski w bojerowej KLASIE MONOTYP XV.