RADZIWIŁŁ JANUSZ

Wicekomandor Honorowy YACHT KLUBU POLSKI.