CZARNECKI WACŁAW

współzałożyciel w 1924 roku YACHT KLUBU POLSKI.