EGZAMIN

 

Zapraszam na egzamin teoretyczny

na stopień sternika lodowego,

wtorek 7 marca 2017 r o godzinie 18.15

do sali nautycznej YKP WARSZAWA

przy ul. Wał Miedzeszyński 377.

Wymagane: zdjęcie, zaświadczenie lekarskie

o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa lodowego,

opłata egzaminacyjna.

                                                             Maria Oleksy